Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad Bebravou Život v mesteHľadať
 
 

Základné údaje o spoločnosti

Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o.

Sídlo:
J. Matušku 766/19
957 01 Bánovce nad Bebravou

Konateľ: Mgr. Zuzana Janáčová

IČO: 34 103 775

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v oddieli S.r.o. vo vložke č. 183/R.


MsKS spol. s r. o. bola založená v roku 1994 ako jedna z prvých spoločností s právnou subjektivitou v oblasti kultúry. Základné organizačné jednotky sú:

  1. Stredisko SPRÁVA – ekonomické odd., odd. hospodárskej správy a odd. ZUČ
  2. Stredisko Bánovské televízne vysielanie a Bánovské noviny


I. Majetková účasť
Jediným zakladateľom spoločnosti je mesto Bánovce nad Bebravou. Základné imanie spoločnosti je vytvorené výlučne peňažným vkladom spoločníka v celkovej výške 13 277,57 €. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v oddiele S.r.o vo vložke č. 183/R.

II. Orgány spoločnosti
Valné zhromaždenie - primátor mesta
Dozorná rada - Ing. Richard Makýš, Bc. Zuzana Rýdziová , PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, Ing. Ingrid Mozolová
Štatutárny orgán - Mgr. Zuzana Janáčová (konateľ)

III. Činnosti organizácie

Organizácia vykonáva činnosti, ktorými zabezpečuje úlohy stanovené zriaďovateľom v rozsahu vymedzenom v Zakladateľskej listine. Tieto činnosti majú komplexný charakter a zabezpečujú funkcie kultúrno - výchovné, vzdelávacie, informačno - dokumentačné, kinematografické, teoreticko - koncepčné, mediálne, správy majetku a výkon správcu služieb digitálnej siete.

Mestské kultúrne stredisko je rozčlenené na dve strediská, a to Správa a Bánovské televízne vysielanie a Bánovské noviny. Stredisko Správa pozostáva z troch oddelení, a to z Ekonomického oddelenia, Oddelenia hospodárskej správy a z Oddelenia záujmovo – umeleckej činnosti. Stredisko Správa vykonáva hlavnú činnosť organizácie, teda organizuje širokú škálu kultúrnych podujatí v meste, ponúka záujmové krúžky pre verejnosť, podporuje ďalšie spoločenské organizácie fungujúce na pôde mesta tým, že im poskytuje priestory a pomáha pri organizovaní ich kultúrno – spoločenských podujatí, má na starosti technické zabezpečenie organizovaných podujatí a vykonáva ekonomickú a administratívnu činnosť súvisiacu s prevádzkou organizácie. Stredisko Bánovské televízne vysielanie a Bánovské noviny pokrýva činnosť regionálnej televízie a regionálnych novín.


 
ÚvodÚvodná stránka